Czym jest malarstwo energetyzujące/ energetyczne ARTVIGOR?

Jest to jedna z form terapii alternatywnej. Łączy w sobie dziedziny takie jak sztuka, arteterapia, ezoteryka.

Malarstwo ARTVIGOR (inaczej nazywanej malarstwem energetyzującym lub energetycznym) jest sztuką uprawianą przeze mnie i grupę artystów plastyków.

Należy w tym miejscu rozszyfrować pojęcie artvigor. Słowo artvigor składa się z dwóch części – „arte” i „vigor”. Łacińskie słowo „arte” oznacza wykonanie czegoś „doskonale, po mistrzowsku” i pochodzi od słowa ars – „sztuka”, słowo „vigor” -energia. Artvigor oznacza- sztuka energii.

Artvigor jest w pewnym stopniu związany z pojęciem arteterapii.

Słowo arteterapia to połączenie dwóch części – „arte” i „terapia”. Pojęcie „terapia” jest najbliższe greckiemu źródłosłowowi thera-peuein — „opiekować się, oddawać cześć” i w szerszym kontekście oznacza „leczenie.” Arteterapia czyli leczenie sztuką.

Sztuka artvigor nie jest jedną z odmian arteterapii w powszechnym rozumieniu. Pojęcia mają wspólny mianownik w miejscu, które określić można przeznaczeniem.

Zarówno arteterapia jak i artvigor służą poprawie zdrowia bez użycia środków farmakologicznych.

Artvigor nie ogranicza się jednak do samego procesu zdrowienia i zdrowia. Sztuka artvigor obejmuje wszelkie wymiary aktywności człowieka. Dzięki tym obrazom możliwe jest usunięcie blokad związanych z karierą, miłością, bogactwem, powodzeniem oraz wszelkich, które mogą mieć wpływ na zdrowie. Nie ma ograniczeń pod tym względem.

Artvigor uzdrawia na poziomie duchowym, mentalnym i cielesnym.

Różnica między tradycyjną arteterapią a artvigor polega na metodach używanych do osiągnięcia tegoż efektu. W przypadku arteterapii tradycyjnej podstawowym elementem procesu zdrowienia jest aktywność chorego poprzez wszelakie działania artystyczne. Arteterapia wywołuje efekt swoistego oczyszczenia, uwolnienia emocji i podejmowania działań mających poprowadzić uczestnika arteterapii ku zdrowiu.

W przypadku sztuki artvigor proces uzdrawiania aktywowany jest przez swoisty zabieg kontemplacji obrazu powstałego na potrzeby konkretnego problemu. Polega na porządkowaniu świata wewnętrznego odbiorcy, afirmowaniu pozytywnego myślenia i systematycznego kodowania w umyśle elementów motywacyjnych, zapisanych symbolicznie w obrazie.

Dzięki specjalnie skomponowanemu obrazowi odbiorca otrzymuje dawkę pozytywnej energii. Energii kolorów, kształtów, symboli. Obrazy artvigor mają służyć ludziom. Energia, którą emanują zmienia… na lepsze.

Dorota Lewandowska, malarka obrazów energetyzujących Artvigor.